”Bygg forskarreaktor vid OKG”

november 25, 2010
Debattartikel

Alliansens historiska energiöverenskommelse om att nuvarande svenska kärnkraftsreaktorer skall kunna bytas ut mot nya är mycket glädjande för oss från Kalmar län, där Oskarshamns kärnkraftverk (OKG) tillhör bland de största och mest betydelsefulla arbetsplatserna. Vi ser också en potential i Kalmar län som ett forskningscentrum för kärnkraftsutveckling.

Samtidigt blir nya kärnkraftsutbildningar på KTH, Chalmers och Uppsala universitet allt mer eftertraktade. Då R2-0 vid Studsvik inte längre är i bruk kommer, enligt lärosätenas egna beräkningar, mellan 150-200 studenter årligen att istället skickas utomlands för träning på skolreaktorer. Företrädare för våra främsta högre utbildningscentra menar dock att studentunderlaget numera är tillräckligt stort för att bygga en ny skolreaktor för träning och utbildning i Sverige.

Att förlägga denna skolreaktor vid OKG är logiskt då verket är Sveriges största samt intresse finns även hos Oskarshamns kommun och SKB. STURE-modellen (Svensk Tränings- och UtbildningsREaktor) skulle möjliggöra pedagogik vid en reaktor som efterliknar de kommersiella kärnkraftsreaktorer som finns i Sverige och skulle ge studenterna möjlighet att lära känna miljön vid deras största potentiella arbetsgivare samt även användas för fortbildning av kärnkraftsindustrins personal.

En världsledande konstruktör av forskningsreaktorer har dessutom på uppdrag av bland andra Oskarshamns kommun och SKB tagit fram en teknisk beskrivning av STURE-modellen och som visar på dess fördelar i form av potential och pedagogisk styrka. Att placera STURE vid OKG är därför det mest realistiska alternativet.

Med Alliansens historiska energiöverenskommelse går kärnkraften nu en ljus framtid till mötes och med anledning av detta har vi under riksdagens allmänna motionsperiod yrkat på möjligheten att bygga en ny forskar- och skolreaktor vid OKG.

Jan R Andersson (M), Kalmar
Jörgen Andersson (M), Överum
Riksdagsledamöter, Kalmar län

Leave a Reply