”Den finansiella elmarknaden fungerar väl”

november 19, 2010
Ny rapport från NordREG

De nordiska tillsynsmyndigheterna inom samarbetsorganisationen NordREG anser att den finansiella elmarknaden fungerar väl. Det framgår av en rapport som nu publicerats.

I rapporten har NordREG beskrivit och analyserat hur den finansiella elmarknaden fungerar. Data har hämtats från den nordiska elbörsen Nord Pool och Nasdaq OMX. Ett antal representanter för marknadsaktörer och berörda tillsynsmyndigheter har både intervjuats och deltagit i en workshop som NordREG arrangerat.

Slutsatsen i rapporten är att marknaden fungerar väl och att det finns en god likviditet i de produkter som handlas. Marknaden har ett högt förtroende och kan möta marknadsaktörernas behov för riskhantering. 

Leave a Reply