”Förnybart arm i arm med kärnkraft”

december 15, 2010
Ledare – Nordisk Energi

Den som för några år sedan trodde att miljömedvetenhet och hållbarhetstänk var en fluga och något som snart skulle gå över, har efter en snabbt ökande konsumentmedvetenhet fått tänka om. Miljövänliga och uthålliga lösningar är här för att stanna inom alla grenar av alla branscher, något som industrin nu har insett på allvar.

Hållbarhet har blivit ett begrepp som numera måste ingå i alla företags presentationer. Visserligen har den konsensus som härskat inom klimatfrågan fått sig en törn efter det misslyckade Köpenhamnsmötet och diverse skandaler inom forskarvärlden. Ändå är miljöinriktning och resurshushållning fortfarande medias och politikers övergripande ideologi.

Den hysteriska debatten om jordens förestående undergång på grund av människans aktivitet har gudskelov mattats av rejält och mer sansade, konstruktiva och framtidsoptimistiska idéer vinner nu terräng. Ingenting är nu så tydligt som att det är den industriella, högteknologiska utvecklingen som kan lösa framtidens problem.

För att bara för några år sedan stått i motsatsförhållande till varandra, går olika förnybara energikällor som sol, vind och biomassa idag arm i arm med kärnkraften för en allmän energiutveckling.

För industrin har den politiskt skruvade klimatfrågan haft det goda med sig att den koldioxidneutrala kärnenergin blivit gångbar igen i den politiska verkligheten samt i allt bredare lager av befolkningen. Plötsligt inser man att även kärnkraften kan utvecklas. Det är inte mer än kanske 20 år till den dag när den första reaktorn av generation 4 producerar säkrare, renare och kostnadseffektivare el och det radioaktiva avfallet återcirkuleras och används som bränsle igen. Och senare väntar den oerhört potenta, obegränsade och ännu mer kretsloppsintensiva fusionsenergin på sin chans att få ta plats i energisystemet.

Att vanliga konsumenters livssituation starkt påverkas av priset på energi och i synnerhet el är något alla kan vittna om idag, särskilt villaägare med månadsräkningar på tusentals kronor. Hur detta påverkar våra företag, små som stora och i synnerhet tillverkande industri är det dock tystare om. Här handlar det till och med om överlevnad i många fall. Elräkningen kan öka med en miljon kronor från ett år till ett annat för ett medelstort företag. Då kan det handla om kanske två, tre personer som antingen måste sägas upp eller aldrig anställas. För basindustrin är det dramatiskt, ofta helt avgörande för att framgångsrikt kunna konkurrera på en internationell marknad och då kan det vara tusentals människor som berörs.

Det är tillgången på billig el som i mångt och mycket byggt vårt välstånd. I det perspektivet är det självklart och helt nödvändigt att industrin sluter upp bakom kärnkraften som energikälla. Det är en koncentrerad energiform som genererar stora mängder energi på liten yta med mycket små insatser av bränsle och som erbjuder ett relativt lågt pris.

Samtidigt måste andra energislag få utvecklas och byggas ut som komplement till vattenkraft och kärnkraft. Satsningarna på vindkraft, vågenergi, biomassa och solenergi tillsammans med en ökad energieffektivisering är alla viktiga för att nå ett komplett energisystem som kan säkra en framtida god tillgång på ren, stabil, billig och säker energi.

Författare: 

John Hardwick

Leave a Reply