”Försening av sydvästlänken oacceptabel”

februari 25, 2011
Lunds Energikoncernen kritiserar Svenska Kraftnät

Svenska Kraftnät har meddelat att sydvästlänken ner till Skåne försenas med ett år och blir inte färdig förrän tidigast 2014 – 2015. Lunds Energikoncernens koncernchef menar att förstärkningen till södra Sverige borde ha gjorts för länge sedan samt att förseningen av sydvästlänken är oacceptabel och påverkar elpriserna.

– Vi anser att förseningen är helt oacceptabel. Sverige är medlem i EU sedan 1995 och Barsebäck 1 stängdes 1999. Redan då borde man ha insett behovet och påbörjat kraftiga förstärkningar i elöverföringen till södra Sverige. Att vi nu får ha kvar ett elområde med elunderskott ytterligare minst ett år är verkligen ingen bra lösning, varken för oss, våra kunder eller för tillväxten i regionen. Det är ett faktum att elpriserna i elområde Malmö nu blir högre än i övriga områden. Sydvästlänken är nödvändig för att minimera flaskhalsarna och öka leveranskapaciteten men också för att få ett mer stabilt elpris i elområdet, säger Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB.

– Det är inte rimligt att låta kunderna drabbas av det här. Vi är villiga att själva investera i ny elproduktion och Örtoftaverket är ett sådant projekt men det räcker inte. Vi är ändå beroende av en etablering och förstärkning av elnäten till södra Sverige, säger Jan Samuelsson.

Leave a Reply
”Försening av sydvästlänken oacceptabel”

februari 25, 2011
Lunds Energikoncernen kritiserar Svenska Kraftnät

Svenska Kraftnät har meddelat att sydvästlänken ner till Skåne försenas med ett år och blir inte färdig förrän tidigast 2014 – 2015. Lunds Energikoncernens koncernchef menar att förstärkningen till södra Sverige borde ha gjorts för länge sedan samt att förseningen av sydvästlänken är oacceptabel och påverkar elpriserna.

– Vi anser att förseningen är helt oacceptabel. Sverige är medlem i EU sedan 1995 och Barsebäck 1 stängdes 1999. Redan då borde man ha insett behovet och påbörjat kraftiga förstärkningar i elöverföringen till södra Sverige. Att vi nu får ha kvar ett elområde med elunderskott ytterligare minst ett år är verkligen ingen bra lösning, varken för oss, våra kunder eller för tillväxten i regionen. Det är ett faktum att elpriserna i elområde Malmö nu blir högre än i övriga områden. Sydvästlänken är nödvändig för att minimera flaskhalsarna och öka leveranskapaciteten men också för att få ett mer stabilt elpris i elområdet, säger Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB.

– Det är inte rimligt att låta kunderna drabbas av det här. Vi är villiga att själva investera i ny elproduktion och Örtoftaverket är ett sådant projekt men det räcker inte. Vi är ändå beroende av en etablering och förstärkning av elnäten till södra Sverige, säger Jan Samuelsson.

Leave a Reply