”Industrin välkomnar öppna fjärrvärmenät”

december 17, 2010
IÅE positiva till EU:s konkurrensbeslut

Industrigruppen Återvunnen Energi, IÅE, är sedan länge engagerad för att bryta upp monopolet inom fjärrvärmen. Industrigruppen består av större industrier som levererar restvärme till många nät i landet. Dessa företag skulle redan idag kunna leverera minst det dubbla mot dagens volymer om de fått sälja direkt till kund i konkurrens med andra producenter. Beslutet om konkurrens i fjärrvärmen i Europaparlamentet ses därför en mycket stor framgång. 

– Vi ser detta som ett viktigt genombrott för fjärrvärmen i Sverige. Den nu aktuella utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten ska lägga fram förslag på hur monopolet i fjärrvärmen kan monteras ner och ersättas av öppna nät med konkurrens mellan fler operatörer. Med Europaparlamentets beslut i ryggen får vi som arbetar för att ta till vara den industriella restvärmen genom öppna fjärrvärmenät en tydlig uppbackning på europanivå, säger Stig Nilsson ordförande i IÅE och verksam på Preem AB.

I beslutet, som ingår i Europaparlamentets ”översyn av handlingsplanen för energieffektivitet”, uppmanas kommissionen att utreda hur näten kan göras mer effektiva och betonar att de måste vara konkurrensutsatta. 

– Sverige ligger nu bra till att uppfylla kraven i beslutet i Europaparlamentet eftersom TPA-utredningen ska vara klar i början på nästa år. Detta bör innebära att en lagstiftning om konkurrens i fjärrvärmen kan finnas på plats under 2012. Beslutet är en välkommen julklapp till Sveriges fjärrvärmekunder, till industrin och för miljön, säger Stig Nilsson.

Leave a Reply