”Inga elavbrott längre än 24 timmar”

december 29, 2010
Elkunderna får stöd i ny lag

Den 1 januari 2011 börjar det funktionskrav för elleveranser gälla som infördes i ellagen år 2006. Bland annat innebär det att inga strömavbrott får vara längre än 24 timmar. Energimarknadsinspektionen är den myndighet som bevakar kundernas intressen.

 

– Utan tvekan är våra medlemsföretag redo att möta de skärpta kraven. Redan i slutet av 1990-talet inleddes en omfattande satsning för att vädersäkra elleveranserna – främst genom att förlägga merparten av elledningarna under jord. Arbetet påskyndades av stormarna Gudrun och Per. Det har kostat uppemot 40 miljarder kronor. Både funktionskravet och föreskriften motsvarar de visioner och planeringsmål som elnätsföretagen har arbetat efter sedan tidigare, säger Anders Richert, Svensk Energis nätchef.

 

– Redan idag ser vi tydliga förbättringar genom väsentligt kortare avbrottstider i de fall strömavbrott inträffat. Senare tids oväder hade exempelvis fått mycket större konsekvenser om de inträffat för några år sedan.

 

Elnätsföretagen har gjort en offensiv för att säkra sina nät på senare år.
– När branschen kraftsamlade var man enig om att bygga bort problemen med känsliga ledningar i skogsterräng. Cirka 5.700 mil ledning ansågs vara problemet. Av detta återstår idag mindre än 1.000 mil att åtgärda. Under året har flera elnätsföretag informerat om att de har gått i mål med sina satsningar, säger Matz Tapper, teknikansvarig på Svensk Energis nätenhet..

 

Branschen är dock inte nöjd med detta. Utgångspunkten är att elkunderna verkligen ska få sin el. Branschens gällande ”nollvision” ska ses som en ambition. Att klara den återstående biten från 99,99 procent upp till 100 procent är förmodligen både tekniskt svårt och ekonomiskt orimligt. I ett komplicerat tekniskt system, som ett elnät är, kommer teknikfel alltid att inträffa. Arbetet nu är att identifiera och eliminera det mesta möjliga av de risker som finns kvar. Arbetet fullföljs med att vädersäkra återstående känsliga ledningssträckor samt att installera fjärrstyrda frånskiljare. Dessa minimerar avbrottstiden för drabbade kunder.

Leave a Reply