”Kallt och torrt väder driver upp priserna”

november 29, 2010
Vädret huvudsaklig drivkraft för elpriserna

De senaste dagarna har det skett en kraftig uppgång på både terminsmarknaden som styr de fasta elpriserna, och även spotmarknaden som styr de rörliga priserna. Orsaken till det är, enligt kraftbolaget Eon, extremt kallt och torrt väder, mycket kallare än vad det normalt brukar vara vid den här tiden. Enligt bolaget fortsätter vädret att vara den huvudsakliga drivkraften för elpriserna.

Normalt sett är det främst det rörliga priset och de korta fastprisavtalen som påverkas av väder, men med dagens underskott i vattenbalansen har det effekt även på längre avtal. Nu har med andra ord kylan slagit till på riktigt i landet och får stor genomslagskraft på de nordiska elpriserna. Inför årets vinter står vi inför lite andra förutsättningar än förra vintern.

Förra året fanns en bättre tillgång till vattenkraft. I år finns ett stort underskott i den samlade vattenbalansen vilket påverkar elpriserna. Med detta underskott i vattenbalansen, den så kallade hydrologiska balansen, blir elsystemet extra känsligt för kyla. Det innebär en begränsad tillgång på vattenkraftsel.

Samtidigt ökar efterfrågan, dels på grund av kylan och dels tack vare att det förbättrade konjunkturläget ökar efterfrågan på energi. Ytterligare en faktor som skiljer sig från förra vintern är att det nu finns en relativt god tillgång på kärnkraft. Med 75 procent av den tillgängliga kärnkraftskapaciteten inne ser situationen bättre ut, och mer produktion är på väg in. Ringhals 1 väntas tillbaka den 30 november och Oskarshamn 3 den 1 december.

Hur priserna utvecklas framöver är enligt Eon helt beroende av om vädret blir kallt eller slår om till mildare. Skulle temperaturen öka mot det normala eller i bästa fall över normalen så skulle detta ha en lugnande effekt på priserna. Ett mildare väderläge är alltså en förutsättning för att vi ska se lägre priser medan fortsatt kyla kan hålla dessa uppe.

Leave a Reply