”Stockholm kunde vara självförsörjande på fordonsgas”

mars 4, 2011
Förädlar för lite matavfall

Om Stockholms län förädlat de dryga 122 000 ton matavfall som produceras av bland annat hushåll och restauranger till biogas hade länet kunnat vara självförsörjande av den starkt efterfrågade fordonsgasen. Det menar Energigas Sverige.

Enligt Länsstyrelsen i Stockholm brändes 122 000 ton matavfall upp förra året i Stockholms län. Energigas Sverige har räknat ut att resterna hade kunnat förädlas till dryga 13,6 miljoner normalkubikmeter biogas vilket motsvarar lika mycket som idag säljs i länet.

– Den brist på fordonsgas som ibland råder i Stockholms län hade varit obefintlig om Stockholm förädlat matavfallet till biogas istället för att bränna upp det. Efter påtryckningar har dock initiativ tagits för att förbättra insamlingen från storhushållen och insamlingsmålen har höjts. Jag hoppas att det ska ge tydliga resultat i år, säger Anders Mathiasson, vd för branschföreningen Energigas Sverige.

Enligt Energigas Sverige så ligger Stockholms län långt efter många andra regioner i Sverige när det gäller återvinning av matavfall. År 2009 producerade hushållen, restaurangerna, storköken och butikerna i Stockholms län drygt 200 000 ton matavfall. 60 procent hade kunnat omvandlas till biogas och använts till fordonsgas.

Återvinningen ökar i länet men en majoritet av matavfallet slängs fortfarande tillsammans med det övriga hushållsavfallet. Infrastrukturen för att distribuera stora mängder biogas är samtidigt svagt utbyggd i Stockholms län och biogas transporteras i huvudsak med lastbil till länets tankstationer. För att underlätta distribution av biogas byggs nu fordonsgasnätet i Stockholmsregionen ut och tankstationerna kan då knytas direkt till produktionsanläggningarna.

Leave a Reply
”Stockholm kunde vara självförsörjande på fordonsgas”

mars 4, 2011
Förädlar för lite matavfall

Om Stockholms län förädlat de dryga 122 000 ton matavfall som produceras av bland annat hushåll och restauranger till biogas hade länet kunnat vara självförsörjande av den starkt efterfrågade fordonsgasen. Det menar Energigas Sverige.

Enligt Länsstyrelsen i Stockholm brändes 122 000 ton matavfall upp förra året i Stockholms län. Energigas Sverige har räknat ut att resterna hade kunnat förädlas till dryga 13,6 miljoner normalkubikmeter biogas vilket motsvarar lika mycket som idag säljs i länet.

– Den brist på fordonsgas som ibland råder i Stockholms län hade varit obefintlig om Stockholm förädlat matavfallet till biogas istället för att bränna upp det. Efter påtryckningar har dock initiativ tagits för att förbättra insamlingen från storhushållen och insamlingsmålen har höjts. Jag hoppas att det ska ge tydliga resultat i år, säger Anders Mathiasson, vd för branschföreningen Energigas Sverige.

Enligt Energigas Sverige så ligger Stockholms län långt efter många andra regioner i Sverige när det gäller återvinning av matavfall. År 2009 producerade hushållen, restaurangerna, storköken och butikerna i Stockholms län drygt 200 000 ton matavfall. 60 procent hade kunnat omvandlas till biogas och använts till fordonsgas.

Återvinningen ökar i länet men en majoritet av matavfallet slängs fortfarande tillsammans med det övriga hushållsavfallet. Infrastrukturen för att distribuera stora mängder biogas är samtidigt svagt utbyggd i Stockholms län och biogas transporteras i huvudsak med lastbil till länets tankstationer. För att underlätta distribution av biogas byggs nu fordonsgasnätet i Stockholmsregionen ut och tankstationerna kan då knytas direkt till produktionsanläggningarna.

Leave a Reply