”Svenska elpriserna kan stiga till följd av olyckan i Japan”

mars 17, 2011
Bixia tror på höjda priser

I spåren av katastroferna i Japan, jordbävning, tsunami och kärnkraftshaverier har Tyskland beslutat att tillfälligt stänga sju stycken kärnkraftverk som togs i drift före 1980 med en total kapacitet av cirka 7000 MW. Detta innebär enligt Bixia att svenska elpriser kan komma att stiga.

Reaktorerna stängs för att man ska göra utökade säkerhetstester. Med den information som nu är tillgänglig ska de vara stängda i tre månader och alla säkerhetsfrågor vara besvarade till den 15 juni enligt Reuters.

Anledningen till den kraftiga prisuppgången är alltså dels katastroferna i Japan som drivit upp priserna på kol och gas och dels beskeden från Tyskland.
– Stängda kärnkraftreaktorer innebär att denna elproduktion måste ersättas med i första hand el från kol- och gasdrivna kraftverk. Mera el från kol och gas innebär i sin tur ökad efterfrågan på dessa råvaror samt ökad efterfrågan på utsläppsrätter. Det driver upp priserna på dessa råvaror och innebär att priset på elterminer stiger, säger Anders Engkvist, analyschef på Bixia Energy Management.

– Störst prisuppgång har vi sett på elterminerna i närtid men även priset på elterminer för helår 2012 och längre. Helår 2012 steg med drygt 1 EUR/MWh igår och med ca 4 EUR/MWh från slutet av förra veckan. Kvartal 2 2011 har stigit med mer än 10 EUR/MWh sedan i fredags och under dagen igår med ca 5 EUR/MWh, säger Anders Engkvist.

– Effekten av detta är såväl på kort som lite längre sikt att vi får stigande elpriser. Som kund bör man dock inte handla i panik utan bör agera som man brukar. Det vill säga att om man på förhand vill veta sitt elpris, då är fast pris bättre. Föredrar man att följa med i marknadens rörelser är rörligt pris bättre. Elmarknaden är volatil och jag tror vi måste vänja oss vid att den svenska elmarknaden utgörs av ett globalt orsak- och verkansamband, säger Stefan Braun, vd på Bixia Energy Management.

Leave a Reply