”Sverige klarar en oljekris tack vare bioenergin”

februari 24, 2011
Svenska Bioenergiföreningen ser framåt

Svenska Bioenergiföreningen anser att Sverige står bättre rustat nu än vid oljekriserna på 1970-talet. Landets bostadsuppvärmning, som på 70-talet var baserad på olja, sker idag till största delen med inhemska biobränslen. Också i andra sektorer har oljeberoendet minskat.

– Vi kan nu dra nytta av att Sverige gått före i energiomställningen. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, med anledning av att världsmarknadspriset på olja stiger.

– Den svenska ekonomin kommer därför att klara en oljekris bättre än många andra länders ekonomi. De indirekta effekterna av en oljekris kan däremot bli stora, eftersom Sverige är exportberoende och en oljekris snabbt kan dra in världsekonomin i en ny recession. Tyvärr är transportsektorn fortfarande nästan helt oljeberoende, trots att det finns förnybara alternativ. Och tyvärr har omställningen till förnybara drivmedel stannat upp de senaste åren, och svenskarna köper nu återigen främst bilar som drivs med olja, säger Gustav Melin.

Också i industrin finns en hel del företag som fortsätter att använda olja, och som nu drabbas av höga kostnader.

– Men den övergripande bilden är positiv för Sverige. Vårt oljeberoende har minskat drastiskt sedan 1970-talet. Då stod oljan för över 70 procent av vår energianvändning. Samtidigt som oljeberoendet minskat har användningen av bioenergi tredubblats och ökat med nästan 100 TWh, från 40 TWh 1972 till 137 TWh 2010. Under 2009 gick bioenergin om oljan som största energikälla i den svenska energianvändningen, säger Gustav Melin.

En huvudförklaring till Sveriges omställning från olja till biobränslen är enligt Svebio den svenska koldioxidskatten. Industrin har haft kraftigt nedsatt koldioxidskatt, och där har omställningen gått långsammare.

Leave a Reply