100 miljarder kWh producerade på O1

november 24, 2010
Milstolpe för Oskarhamn 1

Den 23 november passerade Oskarshamn 1 en milstolpe i och med att reaktorn nu har producerat över 100 miljarder kWh brutto sedan invigningen 1972. Samma mängd el skulle kunna räcka till fyra miljoner elvärmda småhus i ett helt år.

O1 är Sveriges äldsta kärnkraftsreaktor men i och med omfattande moderniseringar under mitten av 90-talet och början av 2000-talet står den fortfarande för en betydande del av landets elproduktion. Tisdagen den 23 november hade den producerat över 100 miljarder kWh brutto hittills under de 38 år den varit i drift.

– Det är självklart väldigt roligt att O1 idag kommit upp i denna ansenliga produktionssiffra. Tack vare satsningar från våra ägare och engagemang från medarbetarna har detta möjliggjorts, och jag räknar med att många fler kWh kommer att skickas ut på elnätet i framtiden, säger Håkan Ottosson anläggningschef på O1.

100 miljarder kWh är ungefär lika mycket el som hela Sveriges tillverkningsindustri förbrukar totalt under två hela år.

Leave a Reply