16 miljoner till energiforskning

november 10, 2010
Energimyndigheten satsar på forskning

Energimyndigheten satsar omkring 16 miljoner kronor per år på energiriktad grundforskning för åren 2011 – 2013. Projekten spänner över ett brett fält av energifrågor, från nano- och vätgasforskning till förbränning, solceller och generatorer.

Ansökningarna inkom till Vetenskapsrådets stora utlysning i april 2010. Ansökningar med energibilaga har utvärderats och rangordnats av Energimyndighetens grundforskningskommitté. Många av de inkomna ansökningarna har fått mycket goda vitsord för såväl vetenskaplig kvalitet som energirelevans.

Kommittén har endast utvärderat de ansökningar som klarat den inomvetenskapliga kvalitetsgranskningen hos Vetenskapsrådet.

19 ansökningar av totalt 113 energiriktade ansökningar kommer att föras över från Vetenskapsrådet till Energimyndigheten för finansiering.

 

Leave a Reply