58 miljoner kronor till solvärme

mars 2, 2011
Värnamo kommun bäst på att söka stöd

De senaste två åren har 58 miljoner kronor beviljats i stöd för installation av solfångare i hela landet. Skillnaden är stor mellan kommunerna. Bäst på att söka är man i Värnamo kommun där 9,6 miljoner kronor har beviljats.

Över fyra tusen ansökningar har skickats in och över 58 miljoner kronor har beviljats sedan det nya solvärmestödet infördes den 1 januari 2009. Stödet riktar sig till företag, organisationer och privatpersoner och uppgår till högst tre miljoner kronor för större anläggningar och högst 7 500 kronor för småhus.

En anledning till det stora intresset för stödet är att det går att ansöka om stöd för större anläggningar för bland annat bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och idrottsanläggningar. Bäst på att söka solvärmestöd är man i Värnamo kommun där 9,6 miljoner kronor har beviljats, vilket motsvarar 291 kronor per länsinvånare.

– Vi ser att satsningen ger resultat i det ökade antalet solvärmeanläggningar, men för att få en fortsatt stabil tillväxt av solvärme och den svenska solvärmeindustrin måste regeringen ställa upp nationella mål för solvärmen och svara upp mot EU:s direktiv, säger Lars Andrén, ordförande för Svensk Solenergi.

Solfångare omvandlar energin i solstrålningen till värme, vanligtvis i form av varmt vatten. Det skiljer sig från solceller, som omvandlar energin i solstrålningen till el i form av likström. Omvandlingen av solenergi till värme med solfångare eller el med solceller sker helt utan miljö- eller klimatpåverkan.

– Det finns redan tusentals villaägare som kombinerar solvärme med ackumulatortank och ved eller pellet för att få hundra procent förnybar värme. Många kombinerar också sin värmepump med solvärme för att spara värmepumpens livslängd, säger Lars Andrén.

Det nya solvärmestödet ställer krav på solfångare med certifieringen Solar Keymark och till våren kommer de första installatörerna som certifierats av Svensk solenergi.

Leave a Reply