ABB driftsätter högspänningslänk i Namibia

november 13, 2010
Förbindelselänk ska stärka elnätet i södra Afrika

ABB har driftsatt Caprivi Link Interconnector, en överföringslänk för högspänd likström byggd för Namibias statliga energibolag NamPower. Länken förbinder elnäten i Namibia och grannlandet Zambia och möjliggör en ny väg för import av elkraft.

Den 350 kV, 300 MW starka överföringslänken är ABB:s första driftsatta HVDC Light-projekt som använder luftburna ledningar istället för mark- eller sjökabel. Den 950 kilometer långa ledningen ska bli en viktig förbindelse för att underlätta kraftöverföring tvärs över landet och ska bidra till att stärka elnätet i södra Afrika.

Länken är också den första kraftförbindelsen mellan Capriviregionen i Namibia och resten av landet. Den ska leverera elkraft till regionen för de fall störningar uppstår i de ordinarie elleveranserna från Zambia. Även större isolerade delar av elnätet i Namibia och Zambia kan försörjas via den nya länken, som håller frekvensen stabil så att strömavbrott undviks.

ABB har haft ansvar för systemutveckling och konstruktion, leverans och installation av de två strömriktarstationerna. Projektet är banbrytande genom att spänningstalet för HVDC Light-teknik har höjts till 350 kV. Det är också första gången som tekniken använder luftburna ledningar för överföring på långa sträckor.

Leave a Reply