ABB investerar i vågkraft

november 24, 2010
Lägger 13 miljoner dollar i Aquamarine Power

ABB har investerat runt 13 miljoner dollar i det skotska vågkraftsföretaget Aquamarine Power, som har utvecklat en teknik för att omvandla vågkraft från vatten nära land till ren, användbar el.

Investeringen har gjorts av företagets riskkapitaldel ABB Technology Ventures inom ramen för en finansieringslösning som även omfattade 4,8 miljoner dollar från SSE Venture Capital, riskkapitalenheten inom Scottish and Southern Energy, samt andra investerare.

Investeringen ger ABB tillgång till ytterligare en teknik inom förnybar energi och därmed nya affärsmöjligheter på den framväxande marknaden för marin energi, med stor försäljningspotential för ABB:s kraftsystem, kraftelektronik och frekvensomriktare för mellanspänning.

– Vågkraft väntas bli en viktig del av världens portfölj av förnybara energislag, säger Brice Koch, global chef för ABB Marketing and Customer Solutions, som bland annat bevakar företagets satsningar inom förnybar energi. Denna investering speglar vår tro på vågenergi som framtida energislag samt vårt förtroende för Aquamarines teknik såväl som dess ledning.

Aquamarines vågkraftverk Oyster består av en ledad mekanisk klaff fäst på havsbotten nära land, vars övre del utnyttjar kraften i vågorna och pumpar vattnet under högt tryck upp till en kraftturbin på land där el genereras. Systemet ska vara enklare att installera och underhålla än andra vågkraftverk och har vunnit ett antal utmärkelser inom innovativ förnybar energiteknik.

I november 2009 började den första fullskaliga Oyster-prototypen att generera elkraft vid European Marine Energy Center på Orkneyöarna, Skottland. När Oyster lanseras kommersiellt kommer utrustningen att kunna användas för anläggningar på 100 megawatt eller mer.

Leave a Reply