ABB tar hem order i Qatar

december 15, 2010
Ordern värd 140 miljoner dollar

ABB har tagit hem en order värd runt 140 miljoner dollar från Qatar General Electricity and Water Corporation (Kahramaa), ensam ägare och operatör av överförings- och distributionsnäten för el och vatten i Qatar.

ABB ska bygga fyra nya överföringsstationer och uppgradera fyra befintliga transformatorstationer som ska bidra till att tillgodose det växande behovet av el bland hushåll och företag i regionen, speciellt i det nya området Al Rayyan, som håller på att byggas samt andra förorter i den snabbväxande Doha-regionen.

– Transformatorstationerna ska utnyttja den senaste GIS-tekniken som innebär utrymmessnåla anläggningar och som därför är idealisk för stadsmiljöer, säger Peter Leupp, chef för ABB:s division Power Systems. De ska hjälpa till att förse denna snabbväxande region med elektricitet samt stärka överföringsnätet.

ABB ska konstruera, leverera, installera och driftsätta fyra nya 66/11 kV gasisolerade transformatorstationer (GIS) som en del av ett nyckelfärdigt projekt, som också omfattar annan teknik såsom shuntreaktorer, transformatorer, mellanspänningsställverk och kablar.

Projektet väntas vara slutfört i slutet av 2012.

Kahramaa bygger snabbt ut och stärker överföringsnätet i syfte att tillgodose den växande efterfrågan på el i regionen. Överföringsnätet omfattar runt 200 primära transformatorstationer för högspänning och ultrahög spänning såväl som hundratals kilometer luftburna ledningar och nedgrävda kablar. Distributionsnätet omfattar runt 6 500 transformatorstationer för låg- och mellanspänning samt mer än 4 500 kilometer kabelledningar.

Leave a Reply