ABB tar hem solkraftsorder i Italien

mars 7, 2011
Ordern värd 50 miljoner dollar

ABB har tagit hem en order värd 50 miljoner dollar från Phenix Renewables på leverans av ett fotovoltaiskt (teknik baserad på solceller) solkraftverk på 24 megawatt i Lazio i centrala Italien.

När solkraftverket Phenix är anslutet till nätet ska det leverera upp till 35 GWh el per år, vilket kommer att förhindra utsläpp på mer än 25 000 ton koldioxid, motsvarande årliga utsläpp från 10 000 europeiska bilar.

ABB ska ansvara för konstruktion, leverans, uppförande, markarbeten och driftsättning av anläggningen. ABB:s modulbaserade EboP-koncept (electrical balance of plant) ska utnyttjas, vilket möjliggör en kort projekttid på bara fyra månader.

Anläggningen har en kapacitet på 24,2 MW och bygger på enaxliga banor som följer solens position exakt så att solpanelerna hela tiden placerar sig i bästa vinkel för att uppnå maximal energiproduktion. Tekniken i  projektet är bland annat låg- och mellanspänningsställverk, transformatorer, kablar, automations- och kontrollsystem samt skyddsutrustning.

ABB ska också bygga en 150 kV transformatorstation utrustad med den senaste tekniken för övervaknings- och kontrollsystem som ska bidra till säker och effektiv integrering av elektriciteten från solkraftverket in i elnätet. De fotovoltaiska solpanelerna ska levereras av det norska företaget REC (Renewable Energy Corporation) i ett konsortium med ABB.

Leave a Reply