Alfa Laval tar kolkraftsorder

december 20, 2010
Leverans till IGCC 2012

Alfa Laval koncernen har tagit en order på värmeväxlare att användas i världens första fullskaliga IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) process för kraftgenerering med koldioxidavskiljning, som kommer att byggas i USA. Ordervärdet är cirka 80 miljoner kronor och leverans beräknas ske 2012.

Alfa Lavals värmeväxlare kommer att användas i en process för rening av gaser i en IGCC kraftverksanläggning. Projektet har fått bidrag från det amerikanska energidepartementet och kommer, när det är färdigställt, att bestå av en gasreningsanläggning baserad på den absolut senaste tekniken, med en kapacitet på mer än 500 MW, och en integrerad enhet för avskiljning av koldioxid.

IGCC är en ren miljötekniklösning. Istället för att bränna kol direkt vid produktion av elektricitet, så bryter en förgasningsprocess ner kolet till syntetisk gas. Därefter renas gasen och används som bränsle i kraftanläggningen – en process som genererar väldigt låga utsläpp. Enligt Alfa Laval avlägsnas 99 procent av svaveldioxiden – och upp till 65 procent av koldioxiden tas om hand.

I anläggningen i USA kommer koldioxiden att återanvändas genom att den injiceras i gamla olje- och gaskällor för ökad oljeutvinning (EOR), en metod där koldioxid under högt tryck pressar upp ytterligare olja från gamla fyndigheter. Enligt amerikanska energidepartementet innebär EOR-tekniken en möjlighet att öka den inhemska oljeutvinningen från 30 till mer än 60 procent.

Leave a Reply