Allmännyttans energisparande får utmärkelse

november 6, 2010
Sveriges Energirådgivare prisar energieffektivisering

Skåneinitiativet har utsetts till Årets Energirådgivare. Bakom utmärkelsen står Föreningen Sveriges Energirådgivare.

Utmärkelsen har delats ut i ett tjugotal år. Bransch- och intresseorganisationen SABO:s medlemmar arbetar via Skåneinitiativet för en sänkning av energianvändningen i bostadsbeståndet och får nu en utmärkelse för sitt arbete. Skåneinitiativet beskrivs som ”ett Kyotoprotokoll”, där de kommunala bostadsbolagen förbinder sig att under en nioårsperiod minska energianvändningen med 20 procent. Det är ett tuffare mål än den svenska målsättningen och ligger över EU:s intentioner.

Energirådgivarna anser att arbetet är ett nationellt och internationellt föredöme.

– Detta är fantastiskt hedrande och ett kvitto på att allmännyttans ambitiösa energiarbete syns och gör avtryck utåt. Framför allt är det alla de 101 kommunala bostadsföretagen som arbetar så intensivt med energijakten som ska ta åt sig äran. Vi hoppas att detta kan inspirera andra branscher att starta liknande initiativ, säger Therese Rydstedt, energiexpert på SABO.

Föreningen Sveriges Energirådgivare är en ideell förening som arbetar för ett effektivt och rationellt utnyttjande av energi med så låg miljöpåverkan som möjligt. Bland de 500 medlemmarna finns energikonsulter, VVS-konsulter, kommunala energirådgivare samt ett antal företag.

Skåneinitiativets medlemmar har på två år tillsammans minskat sin energianvändning med 4,2 procent. Det motsvarar den totala energianvändningen för 16 000 småhus under ett år. Samtidigt har man undvikit att släppa ut 135 000 ton koldioxid.

Leave a Reply