Alstom Grid skall leverera till svenska stamnätet

november 6, 2010
Skriver kontrakt med Svenska Kraftnät

Alstom Grid har skrivit under ett kontrakt med Svenska Kraftnät avseende leverans av ett nytt energieffektiveringssystem för Sveriges nationella storkraftnät.

Det nya EMS-systemet är byggt kring en IT-plattform med lösningar för säkerhets- och händelsehantering. Svenska Kraftnät kommer att till exempel få ett användargränssnitt som ska ge en bild av och medvetenhet om olika situationer och en lösning för onlinestabilitet. Andra gränssnitt mot Svenska Kraftnäts egna applikationer ska ge Svenska Kraftnät verktyg för att förenkla planering, utbildning och offlinestudier av affärsprocesserna inom sin organisation.

På längre sikt ska detta möjliggöra högutvecklade energihanteringssystem med en bättre anpassning av svenska storkraftnätet till framtida förändringar både på den nationella och europeiska elmarknaden och för att klara utmaningar som möter kraftnäten i form av en ökad integrering av förnybar energi och sammankoppling med andra europeiska överföringsnät.

Svenska Kraftnät skall installera det nya EMS-systemet vid sin nationella kontrollcentral i Sundbyberg och den regionala kontrollcentralen i norrländska Sollefteå. Dessa båda kontrollcentraler hanterar hela Sveriges stamnät.

Kontraktet är planerat för en leveranstid av 22 månader. 

Leave a Reply