Alstom moderniserar Ringhals kontrollsystem

januari 5, 2011
Nytt kontrollsystem installerat

Alstom har slutfört installation och driftsättning av ett nytt kontrollsystem till Ringhals 3 turbinanläggning på rekordtid. Projektteamet hade endast 30 dagar på sig att implementera det nya kontrollsystemet som har genomgått omfattande drifttester sedan Ringhals 3 synkroniserade med kraftnätet i mitten av oktober 2010.

Integrationen av kontrollsystemet var den sista milstolpen i det omfattande moderniseringsprojektet av hela turbinanläggningen vid Ringhals 3. Driftsättningen av det nya kontrollsystemet har möjliggjort att kraftverket kunnat leverera full kapacitet redan under hösten 2010 i tid för att möta det ökande vinterbehovet.

– Jag är mycket nöjd med det goda samarbete som präglade projektgenomförandet. Tack vare gemensamma ansträngningar löstes de utmaningar som projektet innebar och Ringhals 3 är nu åter i drift, säger Bertil Dihné, vd på Ringhals AB, i en kommentar.

Efter en lång tid av konstruktion och modelltester påbörjades installationsarbetet under slutet av augusti och slutfördes en månad senare för att möta tidsfristen för kall driftsättning – en fas av förberedelser och tester innan ånga tillförs anläggningen.

Nästa stora steg för Alstom är att färdigställa sin del av moderniseringen av Ringhals 4 under 2011, vilket inkluderar installation av kontrollsystemet, montering av fyra mellanöverhettare, installation av två högtrycksturbiner och två lågtrycksförvärmare.

Leave a Reply