Askalon levererar till amerikanskt solkraftverk

december 14, 2010
Ska leverera moduler till ångturbinen

Askalon AB med säte på Hammarö utanför Karlstad levererar i dagarna som underleverantör till ångturbintillverkaren Siemens Industrial Turbomachines i Finspång en så kallad spärrångmodul till vad som kommer att bli världens största solkraftsanläggning.

Slutdestination är USA och Mojaveöknen utanför Las Vegas, där slutkunden Bright Source Energy sedan en månad tillbaks påbörjat bygget av en solkraftsanläggning som när den står klar sommaren 2013 kommer att producera 392MW.

– Vi har lång erfarenhet av leveranser mot ångturbin och Siemens Industrial Tubomachines i Finspång. Vi har på senare år levererat utrustning till flera solkraftverk, framförallt till Spanien, med kapaciteter upp mot 50MW, säger Mats Warnqvist, vd på Askalon.

– Vår leverans är del av den konventionella biten runt den här tekniken – ångturbinen. Vår utrustning ser i princip likadan ut vare sig ångturbinen drivs av solenergi eller fossila bränslen såsom kol. Att leverera till den här typen av anläggningar är så klart extra intressant, säger Gert Andreé, konstruktionschef på Askalon.

Askalons modul förser tubinens axeltätningar med spärrånga under uppstart och reglerar läckageflödet under drift. Processmodulen tillverkas och monteras i bolagets egen verkstad på Hammarö.

Askalon hoppas även att få förtroendet att under 2011 leverera ytterligare två moduler till solanläggningens andra och tredje turbin.

Leave a Reply