Australien och Ryssland i kärnkraftssamarbete

november 11, 2010
Nytt avtal under G20-mötet

Australiens premiärminister Julia Gillard och Rysslands president Dmitrij Medvedev har tagit beslut om ett avtal om att återuppta uranförsäljning till den ryska kärnkraftsindustrin. Gillard och Medvedev träffades i anslutning till G20-mötet i Seoul på torsdagen och kom även överens om ett kärnkraftssamarbete mellan länderna, rapporterar AAP.

Affären innebär Australien kommer att kunna leverera uran till Ryssland för användning inom den civila kärnkraftsindustrin. Avtalet bygger vidare på en uppgörelse från 1990 som gjorde det möjligt för Australien att sälja uran som skall bearbetas i Ryssland på uppdrag av ett tredje land.

Gillard sade i ett uttalande att avtalet ställde Australiens ryska förbindelser inom kärnkraft i linje med de avtal som ingåtts med andra länder, inklusive USA, Kina, Japan och Sydkorea.

– Avtalet kommer att hjälpa Ryssland att uppfylla sina växande energibehov samtidigt som landet kan minska sina utsläpp genom att öka mångfalden av energikällor och flytta bort från ett beroende av fossila bränslen, sade Julia Gillard i sitt uttalande.

I avtalet föreskrivs också ett samarbete för att utveckla kärnteknik.

Leave a Reply