Bakterier plockar ut elektricitet ur matavfall

mars 8, 2011
Ny forskning vid Chalmers

Oskar Modin på Bygg- och miljöteknik på Chalmers tar hjälp av bakterier för att plocka ut elektricitet ur avfall och avloppsvatten. Han menar att bränsleceller med billiga bakterier istället för dyra ädelmetaller kan komma att revolutionera energiutvinningen i en framtid.

Forskning för att hitta nya effektiva sätt att utvinna energi pågår över hela världen. En av dessa forskare, Oskar Modin, finns på institutionen för Bygg- och miljöteknik på Chalmers i Göteborg. Här har han etablerat sig sedan några månader tillbaka efter fem år på Tokyo universitet. Efter doktorsexamen inom miljöteknik blev han kvar ett par år i Japan och inledde då sitt forskningsarbete – att i bioelektrokemiska system ta hjälp av bakterier för att utvinna elektricitet ur organiska ämnen såsom avfall.

– En sak är att plocka ut elektricitet genom att ta hjälp av bakterierna i avfallet, men lika intressant är att i processen, som baseras på bränslecellsteknik, få ut energibärare som vätgas och metangas eller kemikalier som väteperoxid och kaustiksoda, säger Oskar Modin.

Det är just detta som han nu vill lägga ännu större vikt vid i kommande forskning.

Oskar hoppas att den nya metod han nu utvecklar ska kunna komma till praktisk användning till exempel när det gäller förbättring av energiutvinning ur organiskt avfall, såsom matavfall, och för rening av rötrester och avloppsslam.

– Jordens befolkning växer och vi måste ställa om från fossila bränslen till förnybara källor. Bioenergi, som detta handlar om, kommer att bli allt viktigare. Vi får däremot inte konkurrera med produktionen av mat, säger Oskar Modin. Men att på detta sätt med mikrobiella bränsleceller producera energi ur den stora mängd matavfall som matproduktionen leder till, skulle innebära ett bättre utnyttjande av denna stora källa av förnybar energi.

Leave a Reply
Bakterier plockar ut elektricitet ur matavfall

mars 8, 2011
Ny forskning vid Chalmers

Oskar Modin på Bygg- och miljöteknik på Chalmers tar hjälp av bakterier för att plocka ut elektricitet ur avfall och avloppsvatten. Han menar att bränsleceller med billiga bakterier istället för dyra ädelmetaller kan komma att revolutionera energiutvinningen i en framtid.

Forskning för att hitta nya effektiva sätt att utvinna energi pågår över hela världen. En av dessa forskare, Oskar Modin, finns på institutionen för Bygg- och miljöteknik på Chalmers i Göteborg. Här har han etablerat sig sedan några månader tillbaka efter fem år på Tokyo universitet. Efter doktorsexamen inom miljöteknik blev han kvar ett par år i Japan och inledde då sitt forskningsarbete – att i bioelektrokemiska system ta hjälp av bakterier för att utvinna elektricitet ur organiska ämnen såsom avfall.

– En sak är att plocka ut elektricitet genom att ta hjälp av bakterierna i avfallet, men lika intressant är att i processen, som baseras på bränslecellsteknik, få ut energibärare som vätgas och metangas eller kemikalier som väteperoxid och kaustiksoda, säger Oskar Modin.

Det är just detta som han nu vill lägga ännu större vikt vid i kommande forskning.

Oskar hoppas att den nya metod han nu utvecklar ska kunna komma till praktisk användning till exempel när det gäller förbättring av energiutvinning ur organiskt avfall, såsom matavfall, och för rening av rötrester och avloppsslam.

– Jordens befolkning växer och vi måste ställa om från fossila bränslen till förnybara källor. Bioenergi, som detta handlar om, kommer att bli allt viktigare. Vi får däremot inte konkurrera med produktionen av mat, säger Oskar Modin. Men att på detta sätt med mikrobiella bränsleceller producera energi ur den stora mängd matavfall som matproduktionen leder till, skulle innebära ett bättre utnyttjande av denna stora källa av förnybar energi.

Leave a Reply