Bixia tar över kunder i Hjärtums Energi

december 16, 2010
Övertar 1 500 kunder

Bixia AB och Hjärtums Energi AB har träffat en överenskommelse om att Bixia tar över Hjärtums 1 500 kunder från och med den 1 januari 2011. Bolagen har haft ett samarbete sedan våren 2009.

 

Sedan elmarknaden avreglerades har det skett en successiv konsolidering. Mycket tyder på att konsolideringen i branschen kommer att öka. För att möta denna utveckling och vara konkurrenskraftiga även i framtiden har Bixia en uttalad tillväxtstrategi som bygger på både organisk och strukturell tillväxt. 

 

– Vi är glada över att ha fått förtroendet att ta över Hjärtums Energis elhandelskunder. Bara i år har vi, nu senast med Hjärtums Energi, växt med drygt 65 000 kunder, säger Tom Istgren, vd på Bixia.

 

I april blev Kraftaktörerna med 50 000 kunder i södra Sverige en del av Bixia och i oktober tecknades ett avtal med Sandviken Energi som innebär att Bixia tar över deras elhandel och 15 000 kunder vid årsskiftet. Den nya överenskommelsen med Hjärtum Energi, som Bixia haft ett samarbete med sedan våren 2009, innebär ytterligare 1 500 nya kunder när Bixia tar över Hjärtum Energis elhandel fullt ut från och med 1 januari 2011. 

Leave a Reply