Brist på mål bromsar energisparprojekt

december 23, 2010
66 procent av företag har inga mål för energieffektivisering

Hela 66 procent av företagen och kommunerna har inga långsiktiga mål för energieffektivisering av verksamheten och bara 27 procent har miljöcertifierat någon del av sin verksamhet. I fyra av tio organisationer uppskattas dock energisparpotentialen till hela 10-20 procent eller mer. Det visar Energiindikatorn, en undersökning från Schneider Electric där miljö- och ekonomichefer på 100 energiintensiva företag inom el & energi, fastigheter och industri samt 100 kommuner har svarat på frågor om hur de arbetar med energieffektivisering.

 

48 procent av företagen och 55 procent av kommunerna anser själva att de inte gör tillräckligt för att minska sin energianvändning. En klar majoritet av företagen och kommunerna uppger visserligen att de har genomfört ett eller flera projekt för att sänka sin energianvändning, men flertalet vet inte vilket resultat det gett. Undersökningen visar att många av organisationerna saknar både mål och mätsystem för att utvärdera energieffekterna, trots att en höjning av koldioxidskatten väntas. 

 

-Det är förvånande att inte fler företag sätter tydliga mål och etablerar ett väl fungerande mätsystem för att utvärdera sina energibesparingar. Vi har sett flera exempel på företag som minskat sin energianvändning med över 30 procent, säger Flavio Santos, divisionschef på Schneider Electric i Sverige.

 

Tekniken för att energieffektivisera finns sedan länge och energisparåtgärder är i princip alltid lönsamma på relativt kort sikt, utan stöd eller bidrag.

 

-Att utvecklingen går så långsamt på området beror bland annat på bristande kunskap om energieffektivisering och bristande incitament att energispara bland företag och organisationer. Det krävs en mer aktiv politik från regeringen om vi ska kunna få fart på energieffektiviseringen i Sverige, säger Flavio Santos.

 

Bostäder och lokaler står för cirka 35 procent av Sveriges totala energiförbrukning och inom detta område finns en mycket stor sparpotential. Enligt Energieffektiviseringsutredningen från 2008 är den totala energisparpotentialen i fastighetssektorn 38,1 TWh, för industrin handlar det om 12,8 TWh. Det motsvarar tiotals miljarder kronor i onödiga kostnader, varje år. Privata och offentliga fastighetsägare liksom industriföretagen står här inför en stor utmaning.

Leave a Reply