Brister när elnätföretagen läser av elmätare

december 16, 2010
EI granskar elnätsföretag

För att säkerställa att lagen om månadsvis avläsning följs har EI granskat hur tio elnätsföretag läst av och rapporterat sina kunders mätvärden.  Företagen har tillsammans 250 000 kunder. Tillsynen visar på brister som berört runt 8 000 av dessa kunder, varav många inte fått fakturor baserade på faktisk förbrukning.

 

– Övergången till månadsvis avläsning har överlag varit lyckosam, säger Tommy Johansson, avdelningschef på EI. Men, för att säkerställa att alla kunder får sina mätare avlästa varje månad lägger EI stor vikt vid att fortlöpande granska elnätsföretagens mätvärdeshantering. En korrekt mätvärdesrapportering är en förutsättning för att elmarknaden ska fungera väl.    

 

Energimarknadsinspektionen har granskat hur tio elnätsföretag läst av och rapporterat sina kunders mätvärden under augusti 2010. Urvalet av företag har skett utifrån statistik om inrapporterade mätvärden till Svenska kraftnät och resultatet visar att det fortfarande förekommer brister. 

 

EI kräver nu att Almnäs Bruk AB, Bergs Tingslags Elektriska AB, Gotlands Energi AB, Härjeåns Nät AB, Jämtkraft Elnät AB, Telge Nät AB, Umeå Energi Elnät AB och Värnamo Elnät AB senast den 1 februari lämnar in en handlingsplan där det framgår vilka åtgärder företagen kommer att vidta för komma till rätta med bristerna. Företagen har tillsammans ungefär 250 000 kunder. Runt 8 000 kunder berördes av bristerna.

 

– Bristerna handlar i huvudsak om att företagen inte skickat de avlästa mätvärdena till elhandlarna i tid, vilket innebär att kunderna inte blivit fakturerade utifrån faktisk elförbrukning, säger Tommy Johansson.

 

Två av de granskade företagen, Ekfors Kraft AB och Alvesta Elnät AB, avskrivs från vidare handläggning. Ekfors Kraft AB:s ärende avskrivs på grund av att anläggningen är ställd under särskild förvaltning och förvaltaren inte har tillgång till den information som behövs för att besvara inspektionens frågor. Ekfors Kraft AB har cirka 5 000 kunder. Alvesta Elnät AB:s ärende avskrivs för att de uppgifter som företaget lämnat är tillfredställande.

 

Förra gången EI granskade elnätsföretagens mätvärdesrapportering var under våren 2010. Den gången granskades de fem största elnätsföretagen. Resultatet blev ungefär detsamma som nu, det vill säga att bristerna berörde cirka tre procent av företagens kunder. EI kommer att följa upp dessa företag med en ny granskning under våren 2011.

Leave a Reply