Vill du veta mer om din skyldighet som företagare att föra register över personuppgiftsbehandling samt lämna information till den registrerade?

oktober 17, 2017

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR), ersätter i vår personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och innebär förändringar i ett företags skyldigheter gällande insamling, lagring och spridning av personuppgifter.

0

Kompetensbrist

oktober 17, 2017

19 av 20 företag i installationsbranschen upplever att det är svårt att rekrytera arbetskraft. Bristen på installatörer bidrar till minskat byggande. I en tidigare rapport har Installatörsföretagen konstaterat att våra medlemsföretag saknar 10 000 medarbetare. Det är något vi arbetar för att avhjälpa.

0

Utbilda dig till handledare för Energibyggare i bygg- och installationsbranschen

oktober 17, 2017

Skärpta krav på energieffektivitet vid byggnation och renovering medför att efterfrågan på bygg- och installationsföretag med kompetens inom energibyggande och förnybar energi kommer att öka. Den 31 december 2020 ska alla nya byggnader vara så kallade nära noll-energibyggnader – det har regeringen bestämt. Nu kan du bli handledare och höja kompetensen inom företaget.

0

Konjunkturrapporten: Så går det för elbranschen 2018

oktober 13, 2017

Elinstallationsbranschen går bra just nu. 2017 ser ut att landa på en tillväxt i branschen om 3% och 2018 är förväntningarna en tillväxt om ytterligare 2%. Drivande är framförallt byggmarknaden med en tillväxt om 7 procent men högst tillväxt finns i sektorn Industri och lager med 15%.

0

EUU och IUC utreder möjligheterna att bilda ett gemensamt utbildningsföretag

oktober 11, 2017

Med målsättningen att underlätta och säkerställa installationsbranschens framtida kompetensförsörjning har styrelserna i EUU och IUC enats om att det finns stora fördelar med ett samla utbildningsverksamheten i ett företag.

0

Medarbetarguiden – ett enkelt sätt att få en personalhandbok rätt

oktober 4, 2017

Medarbetarguiden kan ta några dagar att ta fram. Men det är tid du får tillbaks, eftersom den skapar ordning och reda i företaget. Medarbetarguiden utgör ett stöd för både medarbetare och chefer. Den sparar tid och pengar i det vardagliga arbetet. Vardagen blir enklare när alla vet vad som gäller och jobbar lika.

0

E-nummer i LOU-upphandlingar kan sakna lagstöd

oktober 3, 2017

Allmännyttans inköpscentral HBV Förenings användande av RSK-nummer i upphandlingar av VVS-material har av både Förvaltningsrätt och Kammarrätt dömts ut som olaglig. Det innebär att även förfrågningsunderlag som innehåller hänvisningar till E-nummer kan strida mot Lagen om offentlig upphandling.

0

Skolan som gör skillnad för elteknikbranschen

oktober 3, 2017

Det råder en akut brist på elektriker i Sverige. EIO (Elektriska Installatörsorganisationen), SEF (Sveriges Elektrikerförbund) och Arbetsförmedlingen har därför inlett ett samarbete för att tillsammans finna lösningar som effektiviserar och kvalitetssäkrar vägen för personer med utländsk bakgrund som elektriker att bli behöriga i Sverige.

0

Avtalen finns nu att ladda ner

september 19, 2017

Installationsavtalet, Tjänstemannaavtalet samt Lageravtalet för 2017-2020 finns att ladda ner som pdf:er. Tjänstemannaavtalet har distribuerats och beställning kan ske genom IN Förlag.

0

Avtalen finns nu att ladda ner

september 19, 2017

Installationsavtalet, Tjänstemannaavtalet samt Lageravtalet för 2017-2020 finns att ladda ner som pdf:er. Tjänstemannaavtalet har distribuerats och beställning kan ske genom IN Förlag.

0