Cirkulationspumpar kan spara energi i flerbostadshus

november 24, 2010
Energimyndigheten har genomfört tester

Det spelar stor roll för flerbostadshus vilken cirkulationspump som används. Energimyndighetens nya test visar att 10 000 fastighetsägare tillsammans kan spara en miljard kWh under cirkulationspumpens livstid om de väljer den mest effektiva med automatisk varvtalsreglering.

Energimyndighetens Testlab har för första gången testat cirkulationspumpar utifrån EU:s kommande ekodesignkrav på energieffektivitet som träder i kraft den 1 januari 2013. Produkter som inte klarar kraven får enligt lag inte säljas.  I testet av de tio cirkulationspumparna mättes verkningsgraden, årlig energianvändning och energieffektivitetsindex (EEI).

Om 10 000 flerbostadshus installerar den mest effektiva cirkulationspumpen i testet istället för den som drar mest el, kan fastighetsägarna tillsammans spara 73 000 000 kWh per år. Räknat på pumpens uppskattade livslängd om 15 år motsvarar det en miljard kWh (1 TWh).

Den årliga elanvändningen har beräknats dels utifrån värmesystem med konstantflöde och dels utifrån värmesystem med termostatventiler. Det sistnämnda är vanligast i nyare hus och ger ett variabelt flöde.

För att kunna beräkna energieffektivitetsindex (EEI) används en testcykel där cirkulationspumparna körs med varierande flöden i olika tidsintervall. Testcykeln ska efterlikna verkligheten och under större delen av testet körs pumparna med låga flöden.

− De testade cirkulationspumparna kostar mellan 5 000 och 22 000 kronor. Man ska ha klart för sig att under cirkulationspumpens livslängd svarar energianvändningen för cirka 90 procent av den totala kostnaden, medan inköp och underhåll bara motsvarar fem procent vardera. Det lönar sig därför att byta till en cirkulationspump med låg energianvändning, säger Anita Aspegren, enhetschef på Energimyndighetens Testlab.

Leave a Reply