Dalkia tar över energianläggning i Virsbo

mars 4, 2011
Köper anläggning av Uponor

Dalkia och Uponor har tecknat ett avtal som innebär att Dalkia köper energianläggningen i Virsbo som försörjer företagen Ruukki, Componenta och Uponor med värme, kylvatten och tappvatten.

Ruukki, Componenta och Uponor ligger alla tre inom samma industriområde i Virsbo. Företagen får värme, kylvatten och tappvatten från en och samma energianläggning inne på området. Dalkia vill effektivisera anläggningen och kommer på sikt även att studera möjligheterna till en miljöanpassning.

Steg ett är att tillvarata spillenergi med minskad bränsleförbrukning som resultat. Steg två är om möjligt en konvertering av den idag oljeeldade energianläggningen till en biobaserad energilösning, med en betydande miljövinst som resultat.

– Eftersom energitjänster är vår kärnverksamhet har vi kompetensen och resurserna att tillvarata den spillenergi som industrierna i Virsbo genererar och som idag kyls bort. Genom en effektivisering av själva energiproduktionen hoppas vi kunna reducera bränsleförbrukningen och minska användningen av fossila bränslen, säger Lars-Rune Thorsell, Business Operation Manager, Dalkia.

I och med köpet tecknade Dalkia ett värme- och kylleveransavtal med Uponor, samt övertog Uponors energileveransavtal med Componenta och Ruukki.

Leave a Reply
Dalkia tar över energianläggning i Virsbo

mars 4, 2011
Köper anläggning av Uponor

Dalkia och Uponor har tecknat ett avtal som innebär att Dalkia köper energianläggningen i Virsbo som försörjer företagen Ruukki, Componenta och Uponor med värme, kylvatten och tappvatten.

Ruukki, Componenta och Uponor ligger alla tre inom samma industriområde i Virsbo. Företagen får värme, kylvatten och tappvatten från en och samma energianläggning inne på området. Dalkia vill effektivisera anläggningen och kommer på sikt även att studera möjligheterna till en miljöanpassning.

Steg ett är att tillvarata spillenergi med minskad bränsleförbrukning som resultat. Steg två är om möjligt en konvertering av den idag oljeeldade energianläggningen till en biobaserad energilösning, med en betydande miljövinst som resultat.

– Eftersom energitjänster är vår kärnverksamhet har vi kompetensen och resurserna att tillvarata den spillenergi som industrierna i Virsbo genererar och som idag kyls bort. Genom en effektivisering av själva energiproduktionen hoppas vi kunna reducera bränsleförbrukningen och minska användningen av fossila bränslen, säger Lars-Rune Thorsell, Business Operation Manager, Dalkia.

I och med köpet tecknade Dalkia ett värme- och kylleveransavtal med Uponor, samt övertog Uponors energileveransavtal med Componenta och Ruukki.

Leave a Reply