"Dödsfällor" bakom dansk kolkraft

december 26, 2010
Dong Energy anklagas

Ryska gruvarbetare dödas och invalidiseras för att få fram det kol som danska statsägda Dong Energy använder till den nordiska marknadens elförsörjning, skriver Ekstra Bladet efter att ha besökt flera kolgruvor i Sibirien.

-Man kan gott kalla gruvorna för dödsfällor, säger Dick Blin vid gruvarbetarförbundet Icem.
Därmed lever Dong inte upp till sina egna etiska regler.

Via den nordiska elhandeln Nordpool sprids Dongs kolkraft även till grannländerna.

Leave a Reply