Dom om Eldforsens kraftverk i februari

december 14, 2010
Fortums kraftverk har varit startklart sedan juni 2009

Det nya kraftverket i Västerdalälven i Eldforsen söder om Vansbro har varit startklart sedan juni 2009, men har på grund av avsaknad av drifttillstånd inte kunnat tas i bruk. Nu har Miljödomstolen hållit huvudförhandling om tillstånd för att kunna starta produktionen. Besked om dom meddelas den 22 februari nästa år.

Det är mycket olyckligt att det här kraftverket fortfarande står still, dessutom under en period där vi som bäst behöver all koldioxidfri produktion vi har, men det är bra att vi nu fått ett datum när dom meddelas, säger Hans Rohlin, Fortum.

Utdragna tillståndsprocesser utgör ett problem för investeringar i ny kraftproduktion. I fallet med Eldforsen är det inte osannolikt att detta kraftverk, där Fortum investerat runt 120 miljoner kronor, kommer att ha stått still i nära två år innan driftssättning. Eldforsen är ett nytt modernt kraftverk med en kapacitet på 8, 5 MW och en årsproduktion på 41 GWh.

Jag kan bara konstatera att de ambitiösa klimatmål som riksdagen beslutat inte blir lättare att nå i ljuset av tillståndsprocesser som ofta är mycket utdragna, säger Hans Rohlin.

Leave a Reply