Dyraste december någonsin med rörligt elpris

januari 4, 2011
Ny statistik från energimarknadsinspektionen

De som har rörligt elpris och som bor i villa fick under december månad betala 152 öre per kWh. Det är det högsta rörliga elpriset någonsin för december månad. År 2010 blev också det dyraste året hittills för landets elkunder. Det visar ny statistik från Energimarknadsinspektionen.

Priserna steg kraftigt under december på grund av ovanligt kallt väder, historiskt låga nivåer i vattenmagasinen och på grund av att flera kärnkraftsreaktorer stod stilla. Medeltemperaturen för Sverige under december månad var mer än 6 grader under normalt och nivåerna i de nordiska vattenmagasinen låg 22 procentenheter under det normala. Tillgängligheten i kärnkraftverken var i genomsnitt 82 procent, vilket kan jämföras med december 2009 då tillgängligheten var 54 procent. I dagsläget är tillgängligheten i kärnkraftverken 96 procent.

– Ökad elförbrukning och högre priser kommer att märkas tydligt på nästa elräkning, säger avdelningschef Tommy Johansson. Det konsumenterna kan göra för att minska sina elkostnader är att försöka minska sin elförbrukning så gott det går. De kan också se över sitt elavtal. Den som inte sett över sitt avtal på länge kan spara flera hundralappar i månaden på att jämföra priser och välja ett billigare avtal.

År 2010 blev också det dyraste året någonsin för landets elkunder med februari och december som de två dyraste månaderna. En årsförbrukning (20 000 kWh) för en villa med elvärme och rörligt elpris kostade drygt 24 000 kronor. En årsförbrukning för samma villa kostade 2009 och 2008 19 500 kronor respektive 21 000 kronor.

Såväl de rörliga som de fasta priserna steg kraftigt under december jämfört med föregående månad.

Under december månad kunde konsumenter i lägenhet teckna avtal om fast pris 1 år till i genomsnitt 129 öre per kWh och fast pris 3 år till 123 öre per kWh. Lägenhetskunder med rörligt pris betalade 167 öre per kWh medan de som hade tillsvidarepris betalade 144 öre per kWh.

Konsumenter i villa kunde teckna avtal om fast pris 1 år till i genomsnitt 116 öre per kWh och fast pris 3 år till 110 öre per kWh. Det rörliga priset var i genomsnitt 152 öre per kWh och tillsvidarepriset 130 öre per kWh.

I slutet av 2009 och början av 2010 steg elpriserna kraftigt vilket berodde på sjunkande temperatur och högre efterfrågan på el i kombination med mycket låg kärnkraftskapacitet. Från mars 2010 sjönk elpriserna kraftigt för att sedan ligga relativt oförändrade under sommarmånaderna innan de återigen började stiga under hösten och vintern.

Leave a Reply