EI vill underlätta utbyggnaden av laddstolpar

december 1, 2010
Andra än elnätsföretag ska få bygga nät av laddstolpar

Ändra reglerna så att även andra än elnätsföretag får bygga nät av laddstolpar för elbilar. Det föreslår Energimarknadsinspektionen i en rapport som överlämnas till regeringen.

På många platser är det idag endast elnätsföretag som får bygga nät av laddstolpar. För att snabba på utbyggnaden av nödvändig laddinfrastruktur och främja användningen av elfordon föreslår Energimarknadsinspektionen att det snarast möjligt införs ett undantag från kravet på nätkoncession för nät som uteslutande är avsett för att förse bilar med el.

– Med ett förenklat regelverket kan vi snabba på utbyggnaden av laddstolpar, vilket skulle underlätta för de konsumenterna som väljer en elbil, säger Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson.

En förutsättning för att undantaget från kravet på nätkoncession ska gälla är att nätet utgör en funktionell enhet, till exempel en sammanhängande parkeringsplats. 

Leave a Reply