EIB ger lån till tysk vindkraftpark

mars 9, 2011
Lånar ut 80 miljoner euro

Europeiska investeringsbanken, EIB, erbjuder ett lån på 80 miljoner euro för att finansiera byggandet och driften av Tysklands första kommersiella offshore vindkraftspark. EIB och initiativtagaren till projektet, Energie Baden-Württemberg (EnBW), undertecknat finansieringsavtalet.

Den nya vindkraftparken EnBW Baltic 1 offshore ligger i tyska vatten, utanför kusten i Mecklenburg-Vorpommern i närheten av städerna Prerow och Zingst. Projektet omfattar byggande av 21 vindkraftverk med en kapacitet per enhet 2,3 MW och en total kapacitet på 48,3 MW. I projektet ingick även byggandet av en havsbaserad transformatorstation, som ansluter EnBW Baltic 1 till fastlandet via en högspänningskabel. Projektet avslutades under 2010 och håller för närvarande på att tas i drift.

Leave a Reply