EI:s första version av handbok för förhandsreglering publicerad

november 6, 2010

EI har på sin hemsida publicerat den första versionen av ”Handbok för redovisning av intäktsram – Förhandsreglering av elnätsföretag”. Handboken syftar till att förenkla för elnätsföretagen vid inrapporteringen av intäktsram och övriga uppgifter.

Leave a Reply