Ekfors Kraft tvångsförvaltas

november 6, 2010
Särskild förvaltare utsedd

Förvaltningsrätten har beslutat om tvångsförvaltning av Ekfors elanläggning. Som särskild förvaltare har rätten förordnat advokat Johan Gullesjö, den person som Energimarknadsinspektionen föreslagit.

Beslutet om tvångsförvaltning gäller Ekfors Kraft, Storstark, konkursboet Ekfors Mark och Linjebyggnad samt konkursboet Rottneby Bruk.

Gullesjö ska senast den 30 december i år lämna in en plan till rätten om vilka åtgärder som krävs för att undanröja missförhållandena.

(TT)

Leave a Reply