Elmeverket klart att tas i drift

december 6, 2010
Eons biobränsleeldade fjärrvärmeverk står klart

Eons biobränsleeldade fjärrvärme­verk i Älmhult, Elmeverket, står nu klart. Totalt har Eon investerat 75 miljoner kronor i projektet.

Första spadtaget till Elmeverket togs i oktober 2009 och cirka ett år senare står nu fjärrvärmeverket klart att tas i drift och leverera värme i Älmhult, värme som till 100 procent består av förnybar energi.

– Med Elmeverket minskar vi koldioxidutsläppen i Älmhult med nästan 6 000 ton per år, säger Peter Jonsson, Regionchef på Eon Värme Sverige. Dessutom ökar vi produktionskapaciteten och säkrar leveranser till våra kunder.

Sedan Eon köpte fjärrvärmeverksamheten av Älmhults kommun 2002 har värmeleveranserna mer än fördubblats, från 32 GWh till 76 GWh. Fjärrvärmenätet har byggts ut, samtidigt som fossila bränslen har ersatts med biobränsle.

– Som kommun utgår vi ifrån vad som är bra för invånare och företag och tillförlitlig fjärrvärme som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling är mycket viktigt, säger Lena Fransson, kommunchef i Älmhults kommun. Därför ser vi också väldigt positivt på att Eon valt att satsa på en biobränsleeldad produktionsanläggning. Med skog och sågverk på nära håll innebär det dessutom att råvaran kan hämtas lokalt.

Leave a Reply