Elsäkerhetsverket tilldelas stöd

december 15, 2010
Får 15 miljoner till krisberedskapsprojekt

Elsäkerhetsverket har tilldelats totalt 15 miljoner kronor för att driva två projekt inom krisberedskapsområdet. Projekten rör dels ett femårigt projekt för att ta fram ett ramprogram för risk- och tillförlitlighetsanalys av elnät, dels ett treårigt projekt som handlar om skydd mot elektromagnetiska hot mot samhällskritisk infrastruktur.

Det första projektet tilldelas 1 miljon kronor och det andra 3,3 miljoner under 2011. Fördelning är gjord av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, på uppdrag av regeringen.

– Jag välkomnar MSB:s beslut om medel till det nya projektet för skydd av samhällskritisk infrastruktur mot elektromagnetiska hot samt för projektet som innebär fortsatt arbete med risk- och tillförlitlighetsanalys av elnät, säger Elsäkerhetsverkets generaldirektör Magnus Olofsson.

Projektet om elektromagnetiska hot syftar till att öka och sprida kunskapen om skydd mot två typer av elektromagnetiska störningar som kan äventyra funktionen hos elektriska utrustningar i samhällsviktiga system. Projektet omfattar skydd dels mot avsiktlig elektromagnetisk störning, dels mot geomagnetiskt inducerade strömmar som orsakas av förhöjd solaktivitet.

Risk- och tillförlitlighetsprojektet är en fortsättning på ett flerårigt samarbete med elnätsföretag för nya metoder inom området leveranssäkerhet. Projektet syftar till vetenskapligt underbyggda metoder som ska vara tillämpliga inom såväl utbyggnadsplanering, nätförnyelse, driftplanering som underhållsplanering.

Leave a Reply