Empower får uppdrag av Svenska Kraftnät

mars 15, 2011
Bygger kraftledning utanför Göteborg

Empower har fått ett nytt uppdrag av Svenska Kraftnät. Denna gång handlar det om en nybyggnation av en 400 kV kraftledning mellan Stenkullen och Lindome utanför Göteborg. Projektet, som innebär en nätförstärkning av Göteborgsområdet skall preliminärt påbörjas i maj och förväntas vara avslutat i april 2012.

Ordervärdet uppgår till 161 miljoner kronor.

Det nya avtalet omfattar dels rasering av den äldre kraftledningen, flytt av två befintliga kraftledningar och en nybyggnation av en 400 kV kraftledning. Platsen för arbetet är sträckan Stenkullen – Lindome och syftet är att förstärka elförsörjningen till Göteborgsområdet. Behovet av el ökar kontinuerligt och driftsäkerheten behöver förbättras. Ett fel på en ledning eller i en station i stamnätet kan i värsta fall innebära att stora områden från Göteborgsregionen till och med norra Halland blir strömlösa.

Empower kunde i november 2010 underteckna ett avtal om en ombyggnation av en kraftledning på sträckan Stackbo-Hamra.

Leave a Reply