Empower gör ombyggnad av stamnätet

november 30, 2010
Får uppdrag av Svenska Kraftnät

Empower har fått i uppdrag av Svenska Kraftnät att utföra en omfattande ombyggnad av en cirka 31 kilometer lång sträcka i stamnätet. Projektet avser en 400 kV-kraftledning, som går mellan Stackbo i Gävle kommun och Hamra i Enköpings kommun.

Arbetet har nyligen påbörjats och ska vara klart den 31 juli 2011. Ordervärdet uppgår till cirka 85 miljoner kronor.

Arbetet omfattar rivning av den befintliga ledningsdelen med cirka 100 stolpar, samt byggnation av en ny 400 kV-ledning på sträckan.

− Vi är mycket glada över att Svenska Kraftnät valt oss som samarbetspartner för detta projekt. Vi har tidigare gjort flera större projekt på kraftnätssidan i Finland och i de baltiska länderna. Det är därför extra roligt att få arbeta tillsammans med Svenska Kraftnät, som nu gör massiva investeringar inför framtiden, säger Johan Andersson, försäljningschef på Empower.

Leave a Reply