Emsfors kraftverk åter i drift

december 21, 2010
Vattenkraftverket har totalupprustats

Emsfors vattenkraftverk i Helgeå har återtagits i drift efter en totalupprustning av såväl damm som kraftverk som pågått sedan 2008. Åtgärderna innebär säkrad produktion i ytterligare cirka 50 år, en produktionsökning med okring 1 GWh eller drygt 10 procent per år, förbättrad miljöprestanda och ökad dammsäkerhet. Investeringen uppgår till 35 miljoner kronor.

I kraftverket har el- och kontrollutrustning bytts ut. Generatorerna har återställts till nyskick och nya löphjul har installerats. De nya löphjulen är helt oljefria och smörjs av vatten vilket eliminerar riskerna för läckage av olja till vattenvägen. De är också effektivare än sina föregångare från 1951 vilket är den huvudsakliga orsaken till produktionsökningen.

– Att effektivisera ett gammalt vattenkraftverk är ett mycket bra sätt att öka produktionen av förnybar och utsläppsfri el utan att miljöpåverkan ökar, säger Eon Vattenkrafts informationschef Jonas Andrén.

Kraftverkets utskovs- och intagsluckor manövreras efter uppgraderingen av vattenhydraulik vilket eliminerar riskerna för läckage av olja. Dammen har också förstärkts såväl invändigt, med förbättringar av tätkärnan, samt utvändigt genom breddning och nytt erosionsskydd.

 

Leave a Reply