Energimyndigheten delar ut miljoner till forskning

november 26, 2010
Sju projekt får anslag

Energimyndigheten har beslutat om att ge totalt 39,5 miljoner kronor i anslag till sju projekt inom programmet ”Allmänna energisystemstudier”.

Syftet med forskningsprogrammet är att förklara hur energisystemet fungerar och hur det påverkar och påverkas av människor, teknik, ekonomi och miljö. De sju projekt som beviljats medel täcker in ett brett spektrum av discipliner – ofta med ett samhällsvetenskapligt eller ekonomiskt perspektiv på energisystemet.

– Projekten handlar mycket om att bygga upp en långsiktig kompetens och utveckla ett bättre kunskapsunderlag. Resultaten kommer på olika sätt att ge myndigheter, näringsliv och politiska beslutsfattare ett bättre kunskapsunderlag för sitt agerande, säger Jan-Eric Degerblad, handläggare på Energimyndigheten.

– Årets beviljade projekt visar också på den viktiga roll som samhällsvetenskaplig och juridisk forskning kan spela inom energiområdet.

Leave a Reply