Eon vill koppla ihop och öppna skånska fjärrvärmenät

december 21, 2010
Positiva till regionalt fjärrvärmenät

Västra Skåne är ett av Sveriges främsta tillväxtområden. Här finns förutsättningar för miljöeffektiv energiförsörjning och fördelar för kunderna om man kopplar ihop fjärrvärmenäten mellan de tätt liggande städerna och samhällena. Därför välkomnar Eon att Lund, Helsingborg och Landskrona vill skapa ett regionalt fjärrvärmesystem.

– Det är bra att företrädare för Lund, Helsingborg och Landskrona undersöker om fjärrvärmenäten kan kopplas ihop, säger Karin Jarl-Månsson, vd för Eon Värme Sverige. Det finns ännu större uppsidor för samhälle och kund om man länkar samman ännu fler fjärrvärmenät såsom Malmö och fler andra nät i västra Skåne.

– Eon vill också öppna fjärrvärmenäten så att kunderna kan välja leverantör precis som på andra marknader. En statlig utredning ska under våren presentera ett sådant förslag och ett regionalt sammankopplat fjärrvärmenät i Västra Skåne skapar ännu bättre förutsättningar för att öppna fjärrvärmenäten för konkurrens och därmed skapa valfrihet för fjärrvärmekunderna, säger Karin Jarl-Månsson. 

Leave a Reply