Etrion och SunPower bygger solkraftverk i Italien

november 18, 2010
Bygget inleds i slutet av månaden

Etrion Corporation och SunPower Corp, en USA-baserad tillverkare av solceller, solpaneler och system för solkraft, har ingått ett avtal om att bygga två solkraftverk om totalt 10 MW i Puglia-regionen i Italien. Etrion kommer att äga solkraftverken och SunPower kommer att designa, bygga och sköta drift och underhåll.

Projektet, som innefattar 10 MW markbaserade fotovoltaiska solkraftverk, förväntas producera 17 miljoner kWh elektricitet och generera årliga inkomster om cirka 6 miljoner euro för Etrion.

I slutet av november 2010 beräknas byggandet av solkraftparkerna att påbörjas. Projektets första försäljning av elektricitet förväntas under det tredje kvartalet 2011.

Leave a Reply