Europa före USA inom solenergi

mars 11, 2011
Tillväxt i Tyskland och Italien gör att Europa drar ifrån

Den amerikanska solenergisektorn växte med 67 procent under 2010, men släpar fortfarande efter den europeiska marknaden gällande installerade solenergisystem. Den amerikanska marknaden för solenergi nådde 6 miljarder dollar i 2010, upp från 3,6 miljarder dollar föregående år, enligt Solar Energy Industries Association, SEIA.

USA:s andel av de globala solcellsinstallationerna halkade till 5 procent förra året från 6,5 procent 2009. Detta till följd av en blomstrande tillväxten i Tyskland och Italien, där solenergin hjälps av statliga stimulansåtgärder.

Under 2011 förväntar sig SEIA att USA:s solcellsanläggningar fördubblas <a href="http://www.elskog.se/jamfor-elpriser”>jämfört med 2010, medan den globala marknaden kommer att uppleva dämpad tillväxt på grund av nedskärningar i statsstöd i Europa.

Leave a Reply