Facken inte fredliga

december 8, 2014
I dag släpper Svenskt Näringsliv en rapport som visar att den svenska arbetsmarknaden inte alls är så fredlig som, till exempel, Medlingsinstitutet vill ge sken av. Enligt Svenskt Näringsliv förekommer det i själva verket så många varsel om strejk, blockader och andra stridsåtgärder att de utgör ett hot mot den svenska modellen. 

Leave a Reply