Facklig ekonom vill se utbyggnad av kärnkraft

december 10, 2010
"Nya kärnkraftverk krävs för säkra energiförsörjningen i svensk pappers- och skogsindustri"

Långsiktiga uppgraderingar och helt nya kärnkraftverk krävs för säkra energiförsörjningen och framtida investeringar i svensk pappers- och skogsindustri, menar Christer Larsson, förbundsekonom på Pappers, rapporterar TT.

Det här är en konsekvens av den förda energipolitiken. Fabrikerna går inte att köra då ägarna får skicka med pengar för varje ton de ska sälja. Då stänger man av produktionen, säger han om beskedet om att halva Rottneros bruk stängs av på grund av skenande elpriser, säger Christer Larsson, till TT.

Det måste finnas mer kraft från billiga energislag att utvinna på marginalen.

Christer Larsson ser det även som en nödvändighet att på kort sikt justera reglerna för hur elpriserna sätts, så att inte utsläppsrätter och andra kolkraftsrelaterade kostnader får så stort genomslag på elpriset när utbudet tryter.

Men att lösa de långsiktiga problemen är det viktigaste.

Det handlar om att få fler energikällor med lägre kostnader än vad vi har på marginalen i dag. Det är i klartext en uppgradering av kärnkraften som är aktuell. Och nya kärnkraftverk också, säger Christer Larsson, till TT. Men det kräver en bred politisk överenskommelse så att det står sig över mandatperioderna.

På sikt ser Christer Larsson en stor risk för att framtida satsningar inom skogs- och pappersindustrin hamnar i andra länder. För att hejda denna utveckling menar han att det krävs satsningar på svensk energiförsörjning.

Baltikum och Ryssland pekas ut som tänkbara alternativ för produktion, som ur ett företagarperspektiv skulle kunna fungera lika väl som Sverige för export till världsmarknaden.

Det är en långsam process. Men Ryssland är definitivt ett land där många kan tänka sig att investera mer, både för den ryska marknaden, men också för att man där får tillgång till billig el och billig råvara, säger Christer Larsson.

Larsson menar att papperstillverkarna redan brottas med överkapacitet, bland annat vad gäller anläggningar för produktion av tidningspapper.

Där finns ett hot om att minska produktionskapacitet redan i dag. Där är efterfrågan väldigt svag. Då gör väldigt höga elpriser att marginalerna försvinner för den verksamheten, säger han, till TT

Leave a Reply