Falck tecknar avtal med Forsmarks Kraftgrupp

november 6, 2010
Tar över brandskydd på kärnkraftsanläggningen

Falck Räddningstjänst tar över ansvaret för brandskyddstjänsten på Forsmarks kärnkraftsanläggning. Avtalet med Forsmarks Kraftgrupp AB innebär att Falck från och med 1 januari 2011 och två år framåt, med option på ytterligare fem år, utför brandskyddstjänsten på kärnkraftsanläggningen.

I uppdraget ingår systematiskt brandskyddsarbete, räddningstjänst samt utbildning av personal. I avtalet ingår även utvalda tjänster, bland annat utryckningslarm, som ska utföras på uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering vid deras anläggning för slutförvaring av kortlivat radioaktivt avfall.

Avtalet är beräknat att undertecknas inom kort och därefter kommer förhandlingar mellan Falck, nuvarande entreprenör, fackliga organisationerna och de enskilda medarbetarna att genomföras.

Leave a Reply