Färre bytte elleverantör

mars 8, 2011
10 procent färre hushåll bytte

Antalet som bytte elleverantör sjönk under sista kvartalet år 2010 och under året som helhet. Det visar ny statistik om fjärde kvartalet 2010 från Energimyndigheten.

10 procent färre hushåll bytte elleverantör under fjärde kvartalet år 2010 <a href="http://www.elskog.se/jamfor-elpriser”>jämfört med samma kvartal året innan. Antal byten uppgick preliminärt till 131 955. För hela 2010 registrerades 427 608 byten vilket innebär en minskning med 18 procent <a href="http://www.elskog.se/jamfor-elpriser”>jämfört med året innan.

För andra kunder, främst företag, offentliga organ och organisationer, var antalet byten under fjärde kvartalet 16 575, en minskning med 25 procent <a href="http://www.elskog.se/jamfor-elpriser”>jämfört med motsvarande kvartal 2009. Elvolymen som omfattades av bytena ökade dock.

Det rörliga elpriset i december 2010 var, beroende på typ av kund, 36,1 – 36,2 öre/kWh eller 53,9 – 65,7 procent högre än i september 2010. Det är endast under rekordmånaden februari 2010 som det rörliga elpriset har varit högre.

<a href="http://www.elskog.se/jamfor-elpriser”>jämfört med utgången av fjärde kvartalet 2009 var priserna för samtliga prisavtal högre kvartal 4 2010. En <a href="http://www.elskog.se/jamfor-elpriser”>jämförelse av priserna visar att de för 3-årsavtal var genomgående lägre än för alla övriga avtal vid denna period.

Andelen kunder med rörligt pris i december 2010 uppgick till 28,8 procent. Det är en minskning med två procentenheter <a href="http://www.elskog.se/jamfor-elpriser”>jämfört med föregående kvartal och en minskning också <a href="http://www.elskog.se/jamfor-elpriser”>jämfört med året innan men kundgruppen var fortfarande den största. Gruppen med tillsvidarepris minskade och motsvarade 23,8 procent, och den tredje största kundgruppen var den med avtalslängd på 3 år. De utgjorde 19 procent.

Leave a Reply